PW INTECH zajmuje się montażem przydomowych oczyszczalni ścieków beztlenowych z drenażem rozsączającym jak również oczyszczalni tlenowych z osadem czynnym lub błoną biologiczną.